نگین
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش

قائم رایانه عرش

مزایای ویژه نرم افزارنگین

3-استفاده از روش منحصر بفرد جهت اتوماتيك نمودن ثبت اسناد در مراحل مختلف خريد ، فروش ، انبارداري و مراحل گسترده حسابداري صنعتي با  طي نمودن عملياتي منظم براي اجراي آن يكي از بارزترين ويژگيهاي  نرم افزار نگين مي باشد.

 

4-نظارت و كنترل ويژه مديران صنايع بر روند عمليات چكها ، خريد و فروش  و وضعيت بدهكاران بستانكاران به آساني و در كمترين زمان ممكن.

 

5-با توجه به اينكه در نرم افزار نگين دفاتر چك از اسناد حسابداري مجزا مي باشد و بصورت دقيق و توسط سيستم كنترل مي شود ،‌ امكان حذف چك توسط كاربر پس از ثبت اطلاعات آن بدون تاثير گذاري آن در سيستم وجود ندارد و در تمام مراحل  كار قابل پي گيري مي باشد.

 

6-جستجو سريع اطلاعات.

 

7-گارانتي مادام ا لعمر نرم افزار از نظر صحت عملكرد.

ر

8- پشتيباني مطمئن در محدوده زماني تعهد شده توسط شركت و خدمات پس از فروش به مدت نامحدود.

 

9-آموزش چهره به چهره نرم افزار.

 

پس از يادآوري مزاياي ويژه نرم افزار ، قسمتهاي مختلف آن بصورت تيتر وار ارائه مي گردد.

 

1-تعريف نا محدود انبار ، كالا ، واحد كالا و مشتريان

 

2-تعريف نامحدود حساب

 

3-تعريف واحدها و سازمانهاي تابع

 

4-تعيين تخفيف كالا ، بر اساس نوع مشتري و نوع كالا

 

5-تعريف سر فصل حسابها

 

6-تعريف مراكز مصرف به تعداد نامحدود

 

7-امكان صدور ويرايش اسناد بصورت دستي

 

8-گزارشات متنوع حسابداري شامل چاپ گروهي اسناد ، دفتر روزنامه ، دفتر معين ، دفتر كل ، خلاصه عملكرد خزانه  و غيره

 

9-خزانه داري جهت ثبت كليه امور حسابداري

 

10-مغايرت گيري اسناد به ساده ترين روش

 

11- انتخاب و ايجاد سال مالي

 

12-صدور سند اختتاميه و افتتاحيه بصورت اتوماتيك

 

13-ترازهاي مورد نياز به شيوه مطمئن و كاربر پسند

 

14-تاييد و قطعي نمودن اسناد در انتظار تاييد

 

15-كنترل اسناد و دفاتر چك

 

16-مرتب سازي اسناد

 

17-اتوماتيك نمودن سند زني فاكتورهاي فروش ، خريد ، خزانه داري ، حقوق و دستمزد و تمامي مراحل حسابداري صنعتي

 

18-امكان اجراي عمليات حسابداري صنعتي با پرهيز از پيچيده نمودن مراحل مختلف آن به روش منحصر بفرد

 

19-محاسبه مواد مورد نياز و برنامه ريزي توليد

 

20-فاكتور فروش ، خريد ، خدمات ، پيش فاكتور ، فاكتور برگشت خريد و فروش

 

21-گزارشات متنوع خريد و فروش

 

22-گزارش فروش كاربران به تفكيك شيفت و واحد ، ليست فروش روزانه و گزارش فروش روزانه كاربران

 

23-كارت انبار يك كالا

 

24-صدور برگه رسيد انبار خريد كالا ، صدور برگه حواله انبار فروش كالا

 

25-گزارش و ليست موجودي كل انبارها

 

26-گزارش و ليست تراز موجودي يك انبار  و كل انبارها

 

27-دفتر چكهاي پرداختي و دريافتي

 

28-چكهاي برگشتي

 

29-چاپ چك

 

30-چاپ برگه به حساب گذاردن

 

31-ليست چكهاي دريافتي به تفكيكي ماه ( وصول شده ، واگذار شده ،  برگشت شده )

 

32-اعلام وصول چكهاي دريافتي و پرداختي به چند روش و بسادگي

 

33-كنترل سريال چكهاي پرداختي و دريافتي با جمع مبالغ

 

34-تعريف مشخصات پرسنل

 

35- صدور احكام كارگزيني

 

36-امكان ثبت و ويرايش مرخصي و قرارداد پرسنل

 

37-ثبت و ويرايش كاركرد پرسنل

 

38-چاپ ليست بيمه

 

39-تهيه ديسكت بيمه

 

40-اتصال به كارت ساعت حضور و غياب

 

قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش