قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش

قائم رایانه عرش

نحوه  راه  اندازی  و استفاده  از  دستگاه  کارت خوان  در  دنافراز

نکته : در حال حاضر نرم افزار دنافراز فقط از دستگاه های پارسیان پشتیبانی می کند.

بخش دوم پورت پیشفرض

برای هر کاربر میتوانید پوز پیش فرض تعریف کنید تا هربار مجبور به انتخاب پورت نباشد برای اینکار یک فایل متنی با نام

Posconf.cfg

در درایو c ایجاد کنید و در یک سطر نام کاربر و در سطر بعدی پورت مورد نظر را بنویسید دقت کنید نام پورت حروف بزرگ باشد.

 

قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش