قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش

قائم رایانه عرش

نرم افزار حسابداری صنعتی نگین

معرفی

مزایای ویژه نرم افزارنگین

سيستم يكپارچه حسابداري صنعتي نگين (طراحي شده مبتني بر روش ERP ) با توجه به نياز روزافزون واحدهاي توليدي و خدماتي براي دستيابي به قيمت تمام شده محصولات وخدمات ، طراحي و ارائه شده است.

 

 اين نرم افزار شامل بخشهاي حسابداري ، دفتر چك ، انبار ، بازرگاني ( خريد فروش ) برنامه ريزي ،  حسابداري صنعتي  و حقوق دستمزد مي باشد .

 

با توجه به وضعيت پيچيده محاسبات قيمت تمام شده ، اين سيستم طوري طراحي و تفكيك شده است كه امكان برنامه ريزي مالي جهت دستيابي به قيمت تمام شده و نيز ثبت مغايرت هزينه ها نسبتا آسان بوده و حتي المقدور از امكانات نرم افزاري جهت ارائه انواع كاربرگها در بخش قيمت تمام شده استفاده شود .

 

 ضمناً با توجه به يكپارچه بودن سيستم انجام هرگونه عمليات اجرائي در داخل نرم افزار مي تواند موجب صدور سند و ثبت آن به صورت اتوماتيك شود . اين در نوع خود ، باعث صرفه جويي  نيروي انساني در انجام عمليات تكراري و استفاده از آن در بخشهاي ديگرسيستم  گرديده است.

علاوه بر نكات فوق ،  اين امكان را فراهم مي سازدكه كنترلهاي داخلي در بخشهاي مختلف قابل طراحي و ايجاد باشد .

 

در هر صورت اين واقعيت بر كسي پوشيده نيست كه نرم افزارهاي موجود حسابداري بيشتر به سمت يكپارچه و اتوماتيك شدن پيش مي روند . لازم به ذكر است نرم افزارهاي مستقل ، بدليل حجم بالاي گردش مالي و لزوم دستيابي به آمار و اطلاعات مقايسه اي در داخل سيستم ، ديگر كارآيي لازم را ندارند .

 

لذا اميد است نرم افزار موجود بتواند نياز استفاده كنندگان را به  نحو مطلوب فراهم ساخته و اين امكان را در جهت رشد و شكوفائي صنايع و نيز حرفه حسابداري فراهم سازد .

 

 

 

1-  آساني برپاسازي نرم افزار و بكارگيري آسان آن توسط كاربران بويژه مديران و متخصصين مالي و حسابداري مربوطه.

 

2-رعايت تمامي جوانب امنيتي در تعيين سطوح دسترسي و همچنين بكارگيري آخرين تكنولوژي در حفاظت از اطلاعات حساس  صنايع و بر طرف نمودن تمامي نگراني هاي مديران در اين زمينه.

 

 

3- محاسبه مواد مورد نياز و برنامه ريزي توليد

 

4- جستجو سريع اطلاعات

 

5-گزارش باز و قابل تنظيم در تمامي منوها جهت فيلتر نمودن اطلاعات با سليقه كاربر به سادگي و مطمئن

 

6- نوار قلب کارخانه (به صورت نمودار)

 

 و..........

 

PlatForm

1-          DBMS    :  MS SQL SERVER

2-        DS          :                      SSADM

 3-     PROGRAM  LANGUAGE    :  VB

 

 

نرم افزار حسابداری صنعتی نگین
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
نرم افزار حسابداری صنعتی نگین
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
نرم افزار حسابداری صنعتی نگین
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
نرم افزار حسابداری صنعتی نگین
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
نرم افزار حسابداری صنعتی نگین
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
نرم افزار حسابداری صنعتی نگین