شركت قائم رايانه عرش با هدف توليد نرم افزار وارائه آن به بازار  انفورماتيك كشور توسط گروهي از فارغ التحصيلان رشته نرم افزار در سال 1376تاسيس گرديد.

با شروع به كار شركت ، ويندوزxp  توسط مايكروسافت ارائه شد ، شركت قائم رايانه فرصت را غنيمت شمرده و همگام با تكنولوژي روز ، شروع به توليد Package هايي تحت اين سيستم عامل نمود.

بخش تحقيقات شركت با جمع آوري اطلاعات در مورد ابزارهاي جديد ارائه شده به دنياي نرم افزار ، راهگشاي نيازهاي شركت در اين زمينه بود ه و مي  باشد.

پس از تلاشهاي طاقت فرسا ، شركت قائم رايانه با توليد نرم افزارهاي يكپارچه با مكانيسم

 

 (Enterprise Resource Planing(ERP

 

با هدف قراردادن كارخانجات ، شركت هاي توليدي و توزيعي و خدماتي ، مجموعه هاي اقتصادي و سازمانهاي بزرگ ، يكپارچگي و جامعيت اطلاعات را فراهم نموده  ،جريان روان اطلاعات را  بين بخشهاي مختلف امكان پذير كرده است.

 

اين مكانيسم يك راه حل سيستمي مبتني بر فناوري اطلاعات است كه منابع سازماني را توسط يك سيستم بهم پيوسته ، به سرعت و با دقت و كيفيت بالا در كنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار مي دهد تا به طور مناسب فرآيند برنامه ريزي و عمليات سازمان را مديريت نمايند.

 

در حال حاضر تعداد زيادي شركت توليدي ، بازرگاني ، توزيعي و خدماتي ، مجموعه هتلداري و صنعتي نياز انفورماتيك خود را با نسلهاي مختلف محصولات شركت قائم رايانه بر طرف مي نمايند.

 

 

قائم رایانه عرش

نرم افزار امین يكي از مهمترين بخشهاي هر سازمان بخش جمعداري اموال مي باشد. هر ساله مبالغ زيادي از بودجه هر دولتي صرف خريد وسايل و امكانات جهت ادارات و سازمانها مي گردد...

نرم افزار دارا نرم افزاري است براي شركتهاي توليدي كه نياز به اجراي حسابداري صنعتي ندارند...

نرم افزار امانت نرم افزار انبارداري دولتي است،  اين نرم افزار با توجه به طراحي دقيق خود به سبكي ارائه شده است كه به مديران امور اداري و مسئولين انبار امكان مي دهد به راحتي و به تعداد نامحدود انبار، كالاي اموالي و مصرفي تعريف نموده و گزارشات متنوع مربوط به آنها را ارائه نمايند..

مشاهده نسخه آنلاین نرم افزار نگین

 

   User : negin

: Password

ghaem#soft

کاربری در نرم افزار : مدیر سیستم تست

رمز عبور : 1

Ghaemco 2020 ©