حسابداری اتوماتیک

فروش

مدیریت فروش هوشمند

ساده و کارآمد

درباره قائم رایانه عرش

با هدف تولید نرم افزار وارائه آن به بازار  انفورماتیك كشور توسط گروهی از فارغ التحصیلان رشته نرم افزار در سال 1376تاسیس گردید.

Ghaemcoarsh

با شروع به كار شركت ، توسط مایكروسافت Windows XP ارائه شد ، شركت قائم رایانه فرصت را غنیمت شمرده و همگام با تكنولوژی روز ، شروع به تولید Package هایی تحت این سیستم عامل نمود.

بخش تحقیقات شركت با جمع آوری اطلاعات در مورد ابزارهای جدید ارائه شده به دنیای نرم افزار ، راهگشای نیازهای شركت در این زمینه بود ه و می  باشد.

پس از تلاشهای طاقت فرسا ، شركت قائم رایانه با تولید نرم افزارهای یكپارچه با مكانیسم :

 (Enterprise Resource Planning (ERP

با هدف قراردادن كارخانجات ، شركت های تولیدی و توزیعی و خدماتی ، مجموعه های اقتصادی و سازمانهای بزرگ ، یكپارچگی و جامعیت اطلاعات را فراهم نموده  ،جریان روان اطلاعات را  بین بخشهای مختلف امكان پذیر كرده است.

این مكانیسم یك راه حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات است كه منابع سازمانی را توسط یك سیستم بهم پیوسته ، به سرعت و با دقت و كیفیت بالا در كنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور مناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند.

در حال حاضر تعداد زیادی شركت تولیدی ، بازرگانی ، توزیعی و خدماتی ، مجموعه هتلداری و صنعتی نیاز انفورماتیك خود را با نسلهای مختلف محصولات شركت قائم رایانه بر طرف می نمایند.

در حال حاضر تعداد زیادی شركت تولیدی ، بازرگانی ، توزیعی و خدماتی ، مجموعه هتلداری و صنعتی نیاز انفورماتیك خود را با نسلهای مختلف محصولات شركت قائم رایانه بر طرف می نمایند.

فهرست
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications