نرم افزار حسابداری صنعتی نگین

سيستم يكپارچه حسابداري صنعتي نگين (طراحي شده مبتني بر روش ERP ) با توجه به نياز روزافزون واحدهاي توليدي و خدماتي براي دستيابي به قيمت تمام شده محصولات وخدمات ، طراحي و ارائه شده است.

اين نرم افزار شامل بخشهاي حسابداري ، دفتر چك ، انبار ، بازرگاني ( خريد فروش ) برنامه ريزي ،  حسابداري صنعتي  و حقوق دستمزد مي باشد .

با توجه به وضعيت پيچيده محاسبات قيمت تمام شده ، اين سيستم طوري طراحي و تفكيك شده است كه امكان برنامه ريزي مالي جهت دستيابي به قيمت تمام شده و نيز ثبت مغايرت هزينه ها نسبتا آسان بوده و حتي المقدور از امكانات نرم افزاري جهت ارائه انواع كاربرگها در بخش قيمت تمام شده استفاده شود .

ضمناً با توجه به يكپارچه بودن سيستم انجام هرگونه عمليات اجرائي در داخل نرم افزار مي تواند موجب صدور سند و ثبت آن به صورت اتوماتيك شود . اين در نوع خود ، باعث صرفه جويي  نيروي انساني در انجام عمليات تكراري و استفاده از آن در بخشهاي ديگرسيستم  گرديده است.

علاوه بر نكات فوق ،  اين امكان را فراهم مي سازدكه كنترلهاي داخلي در بخشهاي مختلف قابل طراحي و ايجاد باشد .

در هر صورت اين واقعيت بر كسي پوشيده نيست كه نرم افزارهاي موجود حسابداري بيشتر به سمت يكپارچه و اتوماتيك شدن پيش مي روند . لازم به ذكر است نرم افزارهاي مستقل ، بدليل حجم بالاي گردش مالي و لزوم دستيابي به آمار و اطلاعات مقايسه اي در داخل سيستم ، ديگر كارآيي لازم را ندارند .

لذا اميد است نرم افزار موجود بتواند نياز استفاده كنندگان را به  نحو مطلوب فراهم ساخته و اين امكان را در جهت رشد و شكوفائي صنايع و نيز حرفه حسابداري فراهم سازد .

مزایای ویژه نرم افزار نگین

1-  آساني برپاسازي نرم افزار و بكارگيري آسان آن توسط كاربران بويژه مديران و متخصصين مالي و حسابداري مربوطه.

2-رعايت تمامي جوانب امنيتي در تعيين سطوح دسترسي و همچنين بكارگيري آخرين تكنولوژي در حفاظت از اطلاعات حساس  صنايع و بر طرف نمودن تمامي نگراني هاي مديران در اين زمينه.

3- محاسبه مواد مورد نياز و برنامه ريزي توليد

4- جستجو سريع اطلاعات

5-گزارش باز و قابل تنظيم در تمامي منوها جهت فيلتر نمودن اطلاعات با سليقه كاربر به سادگي و مطمئن

6- نوار قلب کارخانه (به صورت نمودار)

فهرست
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications