نرم افزار حسابداری بازرگانی دنا فراز

قابلیت های عمومی

1- امكان الصاق و اضافه كردن (ارسال SMS  با فرمت دلخواه در زمان چاپ فاكتور و غيره)

2- امكان ثبت وزن كالا در تعريف كالا

3- امكان تعيين كدينگ فني در تعريف كالا

4- امكان تعريف تخفيفات مصوب ودادن تخفيف به صورت گروهي به مشتريان براساس نوع مشتري

5- امكان ايجاد گزارشات قابل تعريف توسط كاربروايجاد نمودار از گزارشات

6- امكان ثبت ارزش افزوده در فاكتور براساس قوانين مالياتي

7- امكان تغييردرصد ارزش افزوده بر اساس تغييراتي بخشنامه اي

8- امكان ثبت فاكتورهاي مربوط به حق العمل كاري

9- امكان رسم نمودار در تمام بخشهاي نرم افزاربه انتخاب كاربر  و ..

مزایای ویژه نرم افزاردنافراز

 

بازرگانی(خرید و فروش)

1- امكان صدور فاكتور براساس واحد سازماني ، شيفت كاري ونوع مشتري .

2- فاكتورخريد رسيد مستقيم

3- ثبت فاكتور فروش وخدمات در يك فاكتورورعايت نكات حسابداري مربوطه

4- امكان تغييرستون مبلغ در فاكتور فروش

5- امكان شروع فاكتورهاي فروش، خريد،انتقال به انبار،رسيد مستقيم،فاكتور برگشت فروش وخريدازشماره دلخواه مديريت درابتداي دوره مالي

6- قفل شدن فاكتورها و اسناد بعد ازچاپ

7- امكان چاپ فاكتور مختص خريدار نرم افزار

8- امكان فاكتور فروش بدون انبارو با كمترين اينتر (مختص رستورانها)

9- امكان چاپ مبلغ سه فاكتور آخر مشتري درچاپ جديدترين فاكتور بيايد

10- امكان بازكردن همزمان چند فرم(فاكتور خريد ، فاكتورفروش و ….)

11- امكان ثبت موعد تسويه براي فاكتورها

12- امكان محاسبه سود هرفاكتور و هركالا

13- امكان مشاهده گروهي فاكتورهاي فروش و…

14- امكان ثبت سفارشات مشتريان وصدور فاكتورهاي متعدد روي هر سفارش

15- امكان صدور برگشت فاكتورهاي داراي تخفيف

16- گزارش خريد و فروش به تفكيك اشخاص ( با ستونهاي مبلغ قابل پرداخت , نقد ، چك و واريزي و حواله )

17- ارائه گزارشات حسابداري واحدها به تفكيك صندوقها  بصورت كاربري و هم مديريتي

18- ثبت پورسانت فروش در فاكتور فروش و مديريت آسان ويزيتورها

19- ثبت مشخصات بارگيري فاكتور  شامل راننده ،‌مشخصات ماشين حمل و…..

20- سيستمارسال اس ام اس به مشتري بصورت فاكتوربه فاكتور

21- گزارش فروش جزء به كل ( ارائه آرتيكل هاي فاكتور و صورتحساب به صورت تركيبي )

22- گزارش خريد جزء به كل ( ارائه آرتيكل هاي فاكتور به صورت تركيبي )

23- گزارش فروش به تفكيك روز

24- ليست جمع فروش كالاها  به تفكيك كالا با محدوده تاريخي

25- گزارش خريد  كالاها به تفكيك انبار

26- گزارش فروش كالاها به تفكيك انبار

27- گزارش فاكتورهاي فروش به اشخاص

28- گزارش فاكتورهاي خريد به اشخاص

29- گزارش فرو ش به اشخاص به تفكيك كالا

30- گزارش فروش به تفكيك واحدها

31- ليست خلاصه فروش روزانه

32- گزارش فاكتورهاي فروش بصورت گروهي

33- سود ناويژه حاص از فروش

34- ارائه گزارشات مديريتي در جستجوي گردش كالاها  بر اساس تمام فاكتورها ، انتقال كالا از انبار و آرتيكل هاي مربوط به گزارش صورت مالي  معمولي و پيشرفته

35- صورتحساب محاسباتي به تفكيك مشتريان بر اساس  فروش مدتي ( صورت وضعيت معاملات )

36-راس گيري

37- گزارش خلاصه فروش روزانه ، گزارش روزانه كاربر با جزئيات و گزارش خلاصه فروش روزانه به تفكيك فاكتور  بر اساس واحد ، كاربر و شيفت كاري در يك محدوده تاريخي

38- چاپ ليست كالاها جهت ويزيتور با قيمت عمده يا خرده  ، بدون قيمت و…

39- ارائه آخرين قيمتها ( همراه با سوابق خريد و فروش به مشتري )

40- نمودار حساب كل ، ميزان فروش به تفكيك ماه و نمودار فروش كلي – ريالي

41- مشاهده تمام فاكتورهاي مجموعه بدون امكان درج يا تغيير ثبتها

42- پيش فاكتور با قابليت تبديل به فاكتور

43- امكان ثبت حواله با مديريت تاييد بارگيري و …

44- گزارش ويژه آخرين قيمت خريد و فروش كالاها

45- فروش و خريد كالاها در يك فاكتور از انبارهاي مختلف

ویزیتوری

1-چاپ لیست کالاها جهت ویزیتور با قیمت عمده یا خرده ، بدون قیمت و…

2-ثبت پورسانتر(درصد مبلغ ) برای هر ویزیتور

3- ثبت پورسانتر برای چند ویزیتور از یک فاکتور

4-گزارش عملکرد ویزیتورها

5-گزارش مانده بدهی مشتریان هر ویزیتور

6 -گزار ش فروش  هر ویزیتور به تفکیک ( مشتری ، کالا ، انبار)

7-تخصیص فروشندگان و مشتریان به مسیر بندی های  تعریف شده

8-تخصیص تیم پخش به منطقه و مسیر

9-امکان چاپ سند توزیع  و گزارش تیم پخش

10-قابلیت تنظیم اهداف فروش کالا به کالا

11- قابلیت تنظیم اهداف فروش گروهی کالاها

12-امکان اتصال  به نرم افزار تحت موبایلی ویزیتور سفیر

13-امکان اختصاص مسیر روزانه به ویزیتورها

قابليت هاي انبار

1- امكان خروج كالا از چند انبار دريك برگه

2- قيمت گذاري انبار به روش ميانگين موزون متحرك

3- كنترل موجودي انبار به صورت قطعي

4- كنترل يا عدم كنترل موجودي انبار

5- امكان پيش فرض قراردادن اولين انبار دردسترس كاربر

6- امكان انتقال موجودي كالاها پس ازمغايرت گيري انباردرپايان سال وثبت  سندهاي افتتاحيه و اختتاميه

7- امكان تعريف انبارهاي متعدد

8- امكان ثبت مغايرت انبار باروش متفاوت وآسان

9- امكان معرفي كالابه انبارهاي مختلف

10- امكان مشاهده كاردكس انبار كالا  در تاريخها ي متفاوت بصورت ليستي و گزارشي

11- امكان انبارگرداني هم درپايان سال و هم در ميان سال

12- بستن عمليات انبار به صورت اتوماتيك

13- گزارش كارت انبار كالا بدون نرخ

14- تراز انبار بر اساس نوع برگه ( فاكتور فروش ، خريد و …)

15- ثبت حواله فروش با امكان ثبت بارگيري و…

16- ثبت انبارگرداني باز كالاها ( بدون قطع فروش وبقيه عمليات ورودي و خروجي سيستم )

17- گزارش حواله انبار گروهي

قابليتهاي حسابداري

 1- تعيين سطح دسترسي كاربران به تفكيك حساب كل ، معين و حتي تفصيلي

2- امكان دابل كليك كردن برروي حسابهاي بدهكاريابستانكاردرليست دفترتفضيلي و …

3- قابليت حسابداري در سطوح مختلف

4- تعريف كدينگ حسابداري به صورت دلخواه و مبني بر سياستهاي هرشركت

5- امكان استفاده از طبقات حساب تعريف شده درسيستم و افزايش يا كاهش آن جهت كنترل اسناد حسابداري

6- امكان تنظيم و تعيين وضعيت اوليه سند حسابداري به صورت قطي و غير قطعي

7- گزارش هاي تراز چهار ستوني تفضيلي ، معين و كل

8- گزارش هاي سود و زيان وترازنامه مالي

9- ثبت اسناد دفتر قانوني

10- امكان تعريف تعداد سطوح حساب وكدينگ حسابها

11- امكان محاسبه سود و زيان وبستن سال مالي وانتقال به سال بعد

12- قابليت پخش مويرگي

13- امكان تعريف در نوع پيش فرض قيمت اوليه درمشخصات سيستم با عنوان هاي عمده وخرده

14- امكان راه اندازي نرم افزار درانواع شبكه هاي كامپيوتري و تحت اينترنت جهت پخش مويرگي

قابليت هاي خزانه داري

1-امكان رويدادنگاري تغييرات ثبتي در خزانه داري (سوابق)

2-امكان نمايش مانده حساب در سطر هاي خزانه داري

3-ثبت خزانه داري مركب با قابليت چاپ سند دريافتي وپرداخت

4-امكان صدور اسناد خزانه داري به صورت اتوماتيك

5-قطعي نمودن عمليات خزانه داري

6-صدور سند پرداخت با شماره اختصاصي

7-صدور سند دريافت

8-چاپ سند دريافت

قابليت هاي چك

1- امكان مشاهده چكهاي پاس نشده مشتري درزمان صدور فاكتور فروش

2- امكان تعريف شماره دفتر جديد براي چكهاي دريافتي درنرم افزار

3- امكان ثبت وصولي چكها درگزارشات به صورت  پيوسته

4- چاپ چك بدون ثبت چك پرداختي دراسناد

5- ثبت وصولي چكها به صورت گروهي

6- امكان محاسبه رأس چكها از زمان دريافت يا پرداخت به صورت اتوماتيك

7- امكان چاپ چك

8- امكان تعيين سقف اعتباربدهكار يا بستانكار و اعتبار چك با لحاظ كردن مانده اسناد پاس نشده يا بدون آن

9- ثبت وصولي چكها بر اساس شماره سريال و ارسال بصورت ديسكت يا ليستي به بانكها (‌تجارت ،‌مسكن و..)

10- گزارش چكهاي درجريان وصول

11- محافظت از روند ثبت چكها در سيستم با گزارش گيري مغايرت اسناد با دفتر چك

12- گزارش چكها پرداختي و دريافتي به تفكيك ماه و سال ( همه چكها ،‌ واگذارشده ، وصول شده و..)

13- چاپ چكهاي پرداختي

14- چاپ برگه به حساب گذاشتن چكها

15- ليست چكهاي نزد بانك و صندوق

قابليت پذيرش و خدمات

1-قابليت صدورفاكتور خدمات

2- امكان مديريت كامل مراكز تعميراتي براي دريافت كالاي تعميراني از مشتريان وتحويل آن به سرويس كار براي عيب يابي و تعمير

3- نگهداري و نمايش سوابق تعميرات

4-ارائه قطعات استفاده شده و خدمات مربوطه

5- ورود اطلاعات كالاها تعمير شده بصورت اتوماتيك با زدن شماره سريال در هنگام ثبت مجدد

6- ارائه رسيد كالا به مشتري

7-ثبت خدمات و قطعات بصورت يكجا و جداگانه در برگه ثبت كالا

8- انجام شدن تمام گردش كاري ثبت و پذيرش تعميرگاه در يك منو

قابليت دسترسي و سوابق

1-تخصيص كليدانبارها به كاربرجهت محدود كردن سطح دسترسي به انبار كاربران

2-رويدادنگاري در همه ي بخشهاي سيستم ( فروش ، خريد ،‌خزانه داري ، مشخصات سيستم و…)

3-امكان تعريف كاربران وتنظيم سطح دسترسي بسيار كامل و پيشرفته با روندي محاوره اي

4- امكان محدود كردن دسترسي كاربران به حسابهاي خاص

5- امكان  گزارشگيري كامل ازكليه سوابق وحذف كاربران درتمام قسمتهاي نرم افزار

6- تغيير پيش فرضهاي عملياتي و محاسباتي نرم افزار با روندي مناسب در مشخصات سيستم با بيش از 60 قابليت كه بصروت محاوره اي تعيين مي گردد.

7- امكان تعريف فرمت پيامك هاي ارسال شده از سيستم با امكانات گسترده و ارسال از طريق پنل مناسب

8- ارسال پيامك از طريق صف ارسال پيامك يا ارسال ازطريق كليه كاربران درهنگام ثبت فاكتور

9- امكان پيگيري ارسال پيامك از طريق سرور اس ام اس نرم افزار

10-امكان  محدوديت ورود تاريخ بر اساس سال مالي

قابليتهاي حقوق ودستمزد

1- ثبت گردش كاري حقوق و دستمزد منطبق برقوانين جاري كشور

2- صدرو احكام كارگزيني  پرسنل

3- ثبت و ويرايش مرخصي پرسنل

4- ثبت و ويرايش قرارداد پرسنل

5- امكان ثبت وام پرسنل

6- ثبت كاركرد پرسنل

7- چاپ ليست حقوق پرداختي

8- چاپ ليست فيش حقوق ماهانه

9- تهيه ديسك بيمه

10- ليست ماليات حقوق

11- محاسبه عيدي و پاداش سنوات پايان سال

12- تسويه حساب با پرسنل

13- امكان اضافه نمودن فيلدهاي جديد به ثبت درآمدهاي حقوق كارگران

14- فيش حقوقي پارامترهاي حقوق

15- امكان دريافت حضور و غياب پرسنل از حروجي سيستم كارت ساعت

فهرست
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications